Michel Foucault: epävarman ja vielä muotoutumassa olevan hallinta

05.02.08, 11:32:16 by avirtane
Michel Foucault'n epävarman ja vielä muotoutumassa olevan hallinnan (turvallisuusdispositiivien) ja kurin mekanismien eroja käsittelevä luento 18.1.1979, kirjasta Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978. Gallimard, Paris 2004. Suom. Antti Paakkari

Download Datei (min, 0,1MB)

All Comments RSS