Heiskala Risto & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria Vol. 1

02.04.11, 06:12:04 by avirtane
Talous ja yhteiskuntateoria Vol. 1 Vanhan maailman talous ja suuri murros (Gaudeamus 2011) on ilmestynyt! Teoksen esipuheesta: "Taloudella on historia: talous ei aina ole ollut sitä, mitä sillä nykyisin käsitämme, se ei ole toiminut aina samoin periaatteein ja keinoin eikä sen yhteiskunnallinen paikka myöskään ole aina ollut sama kuin nykyisin. Siksi muutokset ovat mahdollisia ja todennäköisiä myös tulevaisuudessa, vaikka poliittisessa keskustelussa yleiseksi muodostunut taloudellisten välttämättömyyksien retoriikka viekotteleekin uskomaan päinvastaista. Toisaalta juuri tässä vaihtoehtojen puuttumisesssa on jotain hyvin olennaista siitä logiikasta, jolla talous toimii kelluvien arvojen ja valuuttojen aikakaudella ja joka pakottaa uskomaan tietyn tuotantomuodon epähistoriallisuuteen."

Download Datei (min, 6,2MB)

All Comments RSS

Your Comment