Cristina Morini: Työn naisistuminen kognitiivsessa kapitalismissa

01.12.08, 09:58:34 by avirtane
Ote kirjasta Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria. Gaudeamus 2009, ilmestyy. Morinin artikkeli määrittelee työn naisistumisen käsitteen ja pyrkii osoittamaan, kuinka prekaarisuus yhdessä tiettyjen historiallisesti naisten työlle tyypillisten laadullisten piirteiden kanssa on muodostunut merkittäväksi tekijäksi nykyisissä tuotantoprosesseissa niin Italiassa kuin maailmallakin. Morini osoittaa kuinka kognitiivinen kapitalismi pyrkii priorisoimaan arvonmuodostamisprosessin ihmissuhteisiin ja tunteisiin liittyviin elementteihin, jotka kuuluvat yleisesti enemmän naisten kokemukseen.

Download Datei (min, 0,1MB)

All Comments RSS