Akseli Virtanen: Biopoliittisen talouden kritiikki (Polemos-sarja, Tutkijaliitto 2006)

19.01.08, 16:18:03 by avirtane
Biopoliittisessa taloudessa ihmiselle tyypillisistä ominaisuuksista kuten kielestä, kyvystä ajatella ja aloittaa uutta on tullut kapitalismin tärkeimpiä tuotantotekijöitä. Biopoliittisen talouden kritiikki kertoo tästä "henkisen työvoiman" synnystä talouden uutena tilattomana ja rajattomana subjektina sekä sen aiheuttamasta muutoksesta yritysten ja yhteiskunnan organisoitumisen tavoissa. Kyseessä on muutos, jossa siirrytään modernin talouden ytimessä toimineista suorittavan työn kurista ja väestön biopoliittisesta hallinnasta kohti paikattoman ja rajattoman mielen elämän hallintaa. "Mielivallassa" ei ole enää kyse tuotannon ja elämän johtamisesta merkityksen kautta, vaan halun organisaatiosta, joka pyrkii luomaan suoraan suhdetta maailmaan.

Download Datei (min, 1,9MB)

All Comments RSS