Franco "Bifo" Berardi & Akseli Virtanen: Parvi/häiriö/mielivalta [Swarm/Distruption/Arbitrary power]

26.02.12, 16:30:30 by avirtane
It seems that economy is the key word in the creation of Europe. But what exactly is the relationship between economy and government? We argue that economy has indeed become the paradigm of government, yet not in its modern sense, but in its original sense as oikonomia, as pure government, government without any reason or meaning external to itself.

Hallinta on avainsana Euroopan rakentamisessa. Pelkkä hallinta. Hallinta ilman mitään siitä itsestään erillistä syytä tai päämäärää. Mitä se tarkoittaa? Tahdon ja ajattelun automaatiota. Abstarktin yhdistettävyyden juurruttamista elävien organinismien välisiin suhteisiin. Valintojen tekemisen teknistä alistamista yhteensopivuuden logiikalle. Yhteensopivien fragmenttien rekombinaatiota, niiden uusia ja uusia järjestelyjä. Yhteistyötä ilman muistia.

Download Datei (min, 3,1MB)

Heiskala Risto & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria Vol. 1

02.04.11, 06:12:04 by avirtane
Talous ja yhteiskuntateoria Vol. 1 Vanhan maailman talous ja suuri murros (Gaudeamus 2011) on ilmestynyt! Teoksen esipuheesta: "Taloudella on historia: talous ei aina ole ollut sitä, mitä sillä nykyisin käsitämme, se ei ole toiminut aina samoin periaatteein ja keinoin eikä sen yhteiskunnallinen paikka myöskään ole aina ollut sama kuin nykyisin. Siksi muutokset ovat mahdollisia ja todennäköisiä myös tulevaisuudessa, vaikka poliittisessa keskustelussa yleiseksi muodostunut taloudellisten välttämättömyyksien retoriikka viekotteleekin uskomaan päinvastaista. Toisaalta juuri tässä vaihtoehtojen puuttumisesssa on jotain hyvin olennaista siitä logiikasta, jolla talous toimii kelluvien arvojen ja valuuttojen aikakaudella ja joka pakottaa uskomaan tietyn tuotantomuodon epähistoriallisuuteen."

Download Datei (min, 6,2MB)

Akseli Virtanen (toim.): Johdanto Bracha Ettingerin yhdessätuotantoon

30.10.09, 10:01:21 by avirtane
Johdanto Bracha Ettingerin Yhdessätuotanto -kirjaan (Tutkijaliitto, Polemos-sarja 2009) ja Fragilization & Resistance -näyttelyyn (Kuvataideakatemia, elokuu 2009; kur. Tero Nauha ja Akseli Virtanen). Sisältää sanaston, jossa selvitetään Ettingerin käsitteitä, sekä hänen haastattelunsa. Ks. www.mollecular.org.

Lisäksi kannattaa lukea, kirjan ja näyttelyn tueksi julkaistut:

Judith Butler: Bracha työstä - On Bracha's work 2009. Aivojen yhteistyön muistivihkot 4, 2009.

Tero Nauha & Akseli Virtanen (toim.): Bracha L. Ettinger/Fragilization and Resistance. Aivojen yhteistyön muistivihkot 5, 2009. Sis. mm. Griselda Pollockin, Christine Buci-Glucksmanin ja Rosi Huhnin esseet.

WWW.MOLLECULAR.ORG

Download Datei (min, 0,2MB)

Bedaux -menetelmä ja Henry Fordin johtamisajattelu

30.10.09, 09:36:16 by avirtane
Simo Järvelä taylorilaisesta työprosessin kehittämis- ja palkkausjärjestelmästä ja Arabiasta fordistisen tuotantostrategian edelläkävijänä Suomessa.

Download Datei (min, 0,1MB)

Taylorismin tulo Suomeen

30.10.09, 09:33:30 by avirtane
Simo Järvelän mainio essee taylorismin tulosta Suomeen 1930-luvun alussa

Download Datei (min, 0,2MB)

Franco Berardi: Tietotyö ja prekaari mielentila

12.05.09, 14:16:25 by avirtane
Franco "Bifo" Berardin Tietotyö ja prekaari mielentila luotaa uuden talouden ja psyykkisten rakenteiden muodonmuutoksen kivuliasta yhteyttä. Polemos-sarjan kahdeksas kirja. Ks. http://uusityo.openvideoinstitute.org/index.php/Kirjojen_esittelyt

Pekka Piironen: Kollektiivinen vakuus

03.12.08, 10:09:58 by avirtane
Mitä on yritysten biopolitiikka, joka huolehtii yritysten "elämän kestosta"? Mikä on se mekanismi, jolla tuotannon riski ja tappiot siirretään yhteiskunnan kannettavaksi samanaikaisesti kun yhteiskunnallinen tuotanto (tuotannolle välttämättömät yhteiskunnalliset kyvyt ja resurssit) muutetaan ehdoiksi lisäarvon tuotantoa varten? Kollektiivinen vakuusa on ote Piirosen käsikirjoituksesta "Kyvyn tuotanto".

Download Datei (min, 0,1MB)

Cristina Morini: Työn naisistuminen kognitiivsessa kapitalismissa

01.12.08, 09:58:34 by avirtane
Ote kirjasta Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria. Gaudeamus 2009, ilmestyy. Morinin artikkeli määrittelee työn naisistumisen käsitteen ja pyrkii osoittamaan, kuinka prekaarisuus yhdessä tiettyjen historiallisesti naisten työlle tyypillisten laadullisten piirteiden kanssa on muodostunut merkittäväksi tekijäksi nykyisissä tuotantoprosesseissa niin Italiassa kuin maailmallakin. Morini osoittaa kuinka kognitiivinen kapitalismi pyrkii priorisoimaan arvonmuodostamisprosessin ihmissuhteisiin ja tunteisiin liittyviin elementteihin, jotka kuuluvat yleisesti enemmän naisten kokemukseen.

Download Datei (min, 0,1MB)

Akseli Virtanen: General Intellect

13.11.08, 11:02:55 by avirtane
Marxin "Fragmenttia koneista" käsittelevä katkelma kirjasta Akseli Virtanen (2006): Biopoliittisen talouden kritiikki. Tutkijaliitto, Helsinki. ss. 225-231.

Download Datei (min, 0,1MB)

General Intellect: Vasemmisto ja uusi työväki

21.10.08, 09:06:58 by avirtane
Ote (1. luku) kirjasta General Intellect: Vasemmisto etsii työtä. Like, Helsinki 2008.

Download Datei (min, 0,1MB)

Michel Foucault: epävarman ja vielä muotoutumassa olevan hallinta

05.02.08, 11:32:16 by avirtane
Michel Foucault'n epävarman ja vielä muotoutumassa olevan hallinnan (turvallisuusdispositiivien) ja kurin mekanismien eroja käsittelevä luento 18.1.1979, kirjasta Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978. Gallimard, Paris 2004. Suom. Antti Paakkari

Download Datei (min, 0,1MB)

Kaupunkivaltion synty ja sen kriisi

23.01.08, 09:33:45 by avirtane
Ote Jussi Vähämäen käsikirjoituksesta "Antiikin poliittinen filosofia" (2008)

Download Datei (min, 0,3MB)

General Intellect: Mitä on aivojen välinen yhteistyö?

19.01.08, 16:20:14 by avirtane
Mitä oikeastaan tarkoittaa, että tietokyvyistä ja luovuudesta on tullut myös taloudellisen arvon tuotantovoima? Millainen voi olla aineettoman tuotannon organisaatio? Kuinka ”aineeton tuotanto” voi tuottaa materiaalista arvoa ja hyvinvointia?

Download Datei (min, 0,1MB)

Akseli Virtanen: Biopoliittisen talouden kritiikki (Polemos-sarja, Tutkijaliitto 2006)

19.01.08, 16:18:03 by avirtane
Biopoliittisessa taloudessa ihmiselle tyypillisistä ominaisuuksista kuten kielestä, kyvystä ajatella ja aloittaa uutta on tullut kapitalismin tärkeimpiä tuotantotekijöitä. Biopoliittisen talouden kritiikki kertoo tästä "henkisen työvoiman" synnystä talouden uutena tilattomana ja rajattomana subjektina sekä sen aiheuttamasta muutoksesta yritysten ja yhteiskunnan organisoitumisen tavoissa. Kyseessä on muutos, jossa siirrytään modernin talouden ytimessä toimineista suorittavan työn kurista ja väestön biopoliittisesta hallinnasta kohti paikattoman ja rajattoman mielen elämän hallintaa. "Mielivallassa" ei ole enää kyse tuotannon ja elämän johtamisesta merkityksen kautta, vaan halun organisaatiosta, joka pyrkii luomaan suoraan suhdetta maailmaan.

Download Datei (min, 1,9MB)

Tietotalouden perusteet: Luentoyhteenvedot

21.11.07, 10:07:52 by avirtane
Tietotalouden perusteet -kurssin luentoyhteenvedot

Download Datei (min, 0,1MB)

Tietotalouden perusteet: Luentomuistiinpanot 1-4

15.11.07, 13:28:30 by avirtane
Petri Kolan luentomuistiinpanot Tietotalouden perusteet -kurssin neljästä ensimmäisestä luennosta

1. Johdanto: Mitä on tietotalous. Ja mitä se ei ole
2. Teollinen tuotantomalli ja sen organisaatio: Taylorismi-Fordismi-Keynesiläisyys
3. Teollisen tuotantomallin kriisi
4. Tieto ja talous

Download Datei (min, 0,2MB)

Antonella Corsani: Kohti poliittisen taloustieteen uudistamista

08.11.07, 10:31:01 by avirtane

Download Datei (min, 0,1MB)

Kyvyn tuotanto

23.07.07, 13:21:24 by avirtane
Pekka Piirosen käsikirjoitus "Kyvyn tuotanto" (2007)

Download Datei (min, 0,4MB)

Merkkikoneet

25.04.07, 11:57:04 by avirtane
Félix Guattaria käsittelevä katkelma "Merkkikoneet" kirjasta Akseli Virtanen (2006): Biopoliittisen talouden kritiikki. Tutkijaliitto, Helsinki. ss. 115-138.

Download Datei (min, 0,1MB)

Guattari-fragmentti (1986)

25.04.07, 11:52:47 by avirtane
Sakari Hänninen: Guattari-fragmentti "Pääoman kieli" käsikirjoituksesta (1986)

Download Datei (min, 39,4MB)

Willkommen

25.04.07, 11:10:01 by avirtane
Willkommen bei deinem PodHost.de Account. Dieser Beitrag wurde automatisch für dich angelegt. Bearbeite oder Lösche ihn, und dann viel Spaß beim Podcasten!

::